Handtherapie

Handtherapie is een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie die zich richt op de behandeling en revalidatie van aandoeningen en letsels aan de hand, pols, en onderarm.
Wat wij doen

Wat wij voor u kunnen betekenen

Handtherapie is een specialisatie van zowel ergotherapie als ook fysiotherapie waarbij tijdens de behandelperiode vaak gekozen wordt voor een combinatie. Handtherapeuten hebben hiervoor een speciale opleiding gehad en hebben hierdoor extra kennis van (hand)aandoeningen, anatomie, wondgenezing, het maken en/of aanpassen van  (confectie-)spalken, het behandelen van blessures en aandoeningen en het herkennen van complicaties. Ook door de korte lijnen met handchirurgie is hierover extra kennis aanwezig m.b.t. nabehandeling.

De hand kan niet los gezien worden van de onder- en zelfs bovenarm door het verloop van de spieren en zenuwen. Een handtherapeut houdt zich niet alleen bezig met de had maar de hele arm. Ter ondersteuning en stimulering m.b.t. het delen van kennis en kunde is het Nederlands Genootschap voor Handtherapie opgericht. De handtherapeuten van Handtherapie Zuid zijn hierbij aangesloten.

Handtherapie

Algemeen

De hand is ons belangrijkste werktuig en volgens sommigen zelfs ook ons belangrijkste zintuig. De hand functioneert door een ingenieus en minutieus samenspel van weefsels en structuren en is in staat een zeer grote diversiteit aan opdrachten van ons brein uit te voeren: met veel kracht werktuigen en machines bedienen, maar ook met grote snelheid, precisie en passie een instrument bespelen.

De hand is echter ook, juist door zijn bouw, een kwetsbaar orgaan. Omdat de botten, banden en spieren van de hand en onderarm zeer nauw met elkaar verbonden zijn, kan een schijnbaar klein letsel aan een hand of onderarm grote gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren.

Extra informatie

Behandeling

Wanneer er een aandoening of letsel aan de hand bestaat, is een operatie niet in alle gevallen noodzakelijk; in sommige gevallen kan met behulp van therapie het gewenste doel behaald worden. De therapie is gericht op het weer zo goed mogelijk kunnen gebruiken van de hand. Deze vorm van zorg wordt ook wel “conservatieve therapie” genoemd.

Naast conservatieve is er ook post- en pre-operatieve therapie. Met postoperatieve therapie wordt de zorg na een operatie bedoeld. Na een operatie ligt de nadruk op het bevorderen en begeleiden van het genezingsproces: wondverzorging, tegengaan van zwelling, littekenbehandeling, oefentherapie en spalktherapie. Wanneer nodig kan hierbij tevens dieper ingegaan worden op beperkingen in het dagelijks handelen. Soms kan het ook voorkomen dat de arts of specialist een patiënt vóór de uitvoer van een operatieve ingreep naar Handtherapie Zuid verwijst. Het gaat hierbij dan om een pre-operatieve screening. Deze screening heeft als doel de handfuncties en functionele beperkingen uitgebreid in kaart te brengen. Dit completere beeld kan ertoe bijdragen dat samen met de chirurg naar de meest geschikte ingreep gezocht kan worden. Tevens is het resultaat van een ingreep op deze manier vaak beter te evalueren.

Het uiteindelijke resultaat en de genezing van een handletsel of aandoening is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de (na)behandeling. Gespecialiseerde therapie biedt een grotere kans van slagen waardoor terugkeer naar zelfstandigheid, werk, hobby en sport sneller of beter mogelijk wordt.

Voor een optimaal resultaat van de behandeling is volledige betrokkenheid van de patiënt noodzakelijk. Wij vragen van onze patiënten grote motivatie en inzet. De instructie en oefeningen die de patiënt tijdens de therapie krijgt, zal onder andere thuis moeten worden uitgevoerd. Alleen op die manier zal het lukken om de hand weer zo goed mogelijk in te zetten tijdens de activiteiten van het dagelijks leven, op het werk, op school of bij de uitvoer van een eventuele hobby of sport.

Handtherapie Zuid

Kom bij ons langs!

Maak een afspraak bij Handtherapie Zuid voor gespecialiseerde fysiotherapie gericht op het verbeteren van de functie, mobiliteit en kracht van uw hand, pols of arm.