Disclaimer

De inhoud en de vormgeving van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Het copyright ligt bij Handtherapie Zuid.

Ondanks de zorg en aandacht waarmee deze website is samengesteld, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. De informatie op onze internetpagina’s wordt regelmatig bijgewerkt. Wijzigingen kunnen te allen tijden zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die verband houdt of voortvloeit uit de website van Handtherapie Zuid of de tijdelijke onmogelijkheid om onze internetpagina’s te raadplegen. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die verkregen is door middel van deze website.